Medieval Welsh

A Self-Instruction Course created by Heather Rose Jones

Copyright © 2003, 2004 all rights reserved. This page most recently revised on: {date}

Return to main course page


Unit: Lesson 5

Irregular Verbs, Relative Clauses, and Deriving Vocabulary: Introduction

Unit Structure

 

Unit text

The text for this unit is from the historical chronicle called "Brut y Tywysogyon" (Chronicle of the Princes), in the entry for the year 1176. As usual, I will give you the un-regularized text in advance to whet your appetite and give you a chance to practice your skills.

Original Text

Blwydyn wedy hynny y bu varw kynan abat y ty gwynn. ac y bu varw dauyd esgob mynyw. yn ol hwnnw y doeth pyrs yn esgob. y nodolic yn y vlwydyn honno y kynnhelis yr arglwyd rys ap gruffud llys yn arderchawc yn aberteiui. yn y kastell. ac y gossodes deu ryw ymrysson yno. vn yrwng beird a phrydydyon. vn arall y rwng telynoryon a chrythoryon a phibydyon ac amrauaelyon genedloed gerd music ac ef a beris gossot dwy gadeir yr gorchyvigwyr ac ef a anrydedawd y rei hynny o rodyon ehelaeth. ac or telynoryon gwas yeuang o lys rys a gafas y vydygolyaeth. y rwng y beird rei gwyned a orvv. pawb or eirchyeit a gauas y gan rys yr hynn a geissyawd hyt na wrthladwyt neb. ar wled honno kynn y gwneuthur a vynegit vlwydyn drwy holl gymry a lloegyr ar alban ac ywerdon ar ynyssed ereill.

from the entry for the year 1176 of the**ms. of the Brut y Tywysogion "Chronicle of the Princes"


Contact me -- or go to the entrance to my general web site.