Key to the Exercise of Unit 4c

Exercise 1

 1. Y mae ei varv ef yn goch.
 2. Y mae vy nghath yma.
 3. Y mae'r esgob yn dduwiawl.
 4. Y mae dy eir yn glodvawr.
 5. Y mae'r gwr yn varchawg.
 6. Y mae llaw y verch yn deg.
 7. Y mae'r maen yn vawr.
 8. Y mae'r seren yn lathreid.
 9. Y mae'r tonn yn uchel.

Exercise 2

 1. They were coming. Yd oeddynt yn dyvod.
 2. I am sitting here. Yd wyf i yn eistedd yma.
 3. He was seeing the stag. Yd oedd ef yn gweled y carw.
 4. Are you (sg.) asking? A wyt ti yn erchi?
 5. We were going. Yd oeddem ni yn myned.
 6. She is nearing the bridge. Y mae hi yn nessa"u y bont.
 7. Are you (pl.) coming? A ywch chwi yn dyvod?

To return to unit, close window.


Lost? The start page for these lessons is here.