Key to the Exercise of Unit 2i

Medieval form Modern form
pendevic pendefig
idaw iddo
dyvot dyfod
kyvoeth cyfoeth
hyt hyd
ieuengtit ieuenctid
dyd dydd
kyvodi cyfodi
coet coed
kerdet cerdded
oedynt oeddynt
guastat gwastad
llathreit llathraid
lladyssei lladdyssei
mynwgyl mwnwgyl
gwisc gwisg
dywedut dyweddud
wyt wyt, or gwyd

To return to unit, close window.


Lost? The start page for these lessons is here.